PartnersInBedrijf | Administratiekantoor Weert
Corona maatregelen 3.0

Corona-maatregelen 3.0

NOW 3.0 (personeel)

Opening loket bij het UWV op 16-11-2020 voor aanvraag 1e tijdvak.  Ook na 1 oktober 2020 loonsteun als u minimaal 20% omzetverlies heeft. 9 Maanden verlenging (3*3 maanden). De NOW 3.0 wordt geleidelijk afgebouwd. Na de aanvraag ontvangt men een voorschot van 80% en bij de vaststelling de overige 20%. Deze vaststelling zal vanaf de zomer 2021 zijn beslag krijgen.

1e tijdvak oktober t/m december 2020: 80%  (NOW 2.0: 90%) | Maximale vergoeding € 9.538 per werknemer

2e tijdvak januari t/m maart 2021: 70% | Maximale vergoeding € 9.538 per werknemer

3e tijdvak april t/m juni 2021: 60%  | Maximale vergoeding € 4.769 per werknemer

Doel van de regeling is het behoud van banen. De korting/boete die in de NOW wordt toegepast op het moment dat je mensen ontslaat vanwege bedrijfseconomische redenen, vervalt. Het kabinet geeft in de NOW 3 vanaf het eerste tijdvak (oktober 2020) de ruimte een gedeelte van de loonsom te laten dalen, zonder dat de subsidie wordt verlaagd. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.

Rekenhulp NOW: Simulatie NOW

 

TVL 3.0 (tegemoetkoming vaste lasten mkb)

De opvolger van de TOGS en   TVL (2.0). Aanvraag vanaf 1-10-2020 bij RVO via: TVL. De belastingvrije tegemoetkoming per bedrijf per 3 maanden wordt verhoogd naar € 90.000. Deze regeling wordt met 9 maanden verlengd  t/m 30 juni 2021. (3*3 maanden).

Verscherpte voorwaarden: 

1e tijdvak oktober t/m december 2020 verlenging van TVL (2.0). | Omzetverlies 30%. De omzet van 2019 wordt gedeeld door 4 en deze wordt procentueel vergeleken met de 3 tijdvakken.

2e tijdvak januari t/m maart 2021: 70% | Omzetverlies 40%

3e tijdvak april t/m juni 2021: 60%  | Omzetverlies 45%

De overige voorwaarden blijven ongewijzigd: 50% van de vaste kosten worden vergoed.

 

TOZO 3.0 (bijstand)

Vanaf 1-10-2020 kunt u Tozo 3.0 aanvragen. De Tozo wordt nl. met 9 maanden verlengd: t/m 30-6-2021. Vanaf 1 juli 2021 is het BBZ weer van toepassing. Voorwaarde voor TOZO is dat men vanwege de coronacrisis te maken heeft gekregen met derving van de inkomsten. Er is nu een vermogenstoets aan toegevoegd: bezit u méér dan € 46.520 aan geldmiddelen (ook contant geld en beleggingen) dan komt u niet voor deze regeling in aanmerking. Eigen woning, afgeschermd pensioen, machines, zakelijke apparatuur en voorraad  vallen buiten de vermogenstoets. Dus (boetevrije) aflossing van uw evt. hypotheek valt dus ook buiten deze toets. Per 1 januari 2021 ontvangt de ondernemer ondersteuning d.m.v.: coaching, advies, bij- of omscholing. Ook als u een bedrijf in NL heeft en in het buitenland woont zijn er mogelijkheden voor deze aanvraag.

 

29-9-2020

Kabinet wil af van vermogenstoets in Tozo

Premier Rutte had maandagavond tijdens de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen een flinke verrassing in petto: het kabinet wil bij nader inzien toch af van de vermogenstoets die per 1 oktober zou worden verbonden aan de Tozo-regeling voor zelfstandigen.

Per 1 oktober wordt in de Tozo 3 een vermogenstoets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd, kondigde het kabinet eerder aan. De toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen niet in aanmerking komen voor de Tozo 3.

Die aanscherping ‘ligt eigenlijk niet in de rede’, zegt premier Rutte nu. Het steunpakket moet volgens hem ‘meeademen’ met de actualiteit. Wel houdt Rutte nog een kleine slag om de arm, omdat het schrappen van de toets voor problemen zorgt in de uitvoering. De gemeenten, die de Tozo uitkeren, hadden de toets namelijk al ingebed in de nieuwe Tozo-regeling. ‘Maar we zijn erover in gesprek’, zei de premier maandagavond.

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Update 28-8-2020 | zie ook: Uitstel betaling belastingen

Je kunt als ondernemer tot 1-10-2020 uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen of verlenging aanvragen van het uitstel op voorwaarde dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarmee loopt het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Heb je al in een vroeg stadium uitstel van betaling aangevraagd, dan is toegezegd door het Kabinet dat het uitstel niet voor 1 oktober 2020 wordt ingetrokken.

Heb je alleen uitstel van 3 maanden aangevraagd, en geen verlenging aangevraagd of gekregen, dan moet je de nieuw opgekomen betalingsverplichtingen hervatten na afloop van de 3-maandentermijn. Dit kan al (ruim) voor 1 januari 2021 het geval zijn. De Belastingdienst informeert de ondernemers bij wie het initiële uitstel afloopt, over de mogelijkheid om het uitstel vóór 1 oktober 2020 te verlengen. Maak je daar als ondernemer geen gebruik van en je betaalt de nieuwe betalingsverplichtingen niet, dan wordt de invordering opgestart.

Er komt een terugbetalingsregeling van twee jaar, tot 1 januari 2023, om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. Als de periode van twee jaar te kort is voor je, kun je contact opnemen met de Belastingdienst om te kijken of er een maatwerkoplossing mogelijk (binnen het bestaande beleid). Wil je eerder aflossen, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Tegelijkertijd zal de tijdelijke verlaging van de invorderingsrente tot bijna nul (0,01%) worden verlengd t/m 31 december 2021. De belastingrente gaat wel weer naar 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot 31 december 2021 wel worden verlaagd van 8% naar naar 4%. 

Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwe belastingaanslagen binnen de reguliere betaaltermijnen worden betaald. In de praktijk betekent dit dat de belastingen over de tijdvakken vierde kwartaal 2020, december 2020 en de 13e vierwekenperiode 2020 weer moeten worden betaald, aangezien de betalingsverplichting dan in 2021 valt.

Verzuimboetes
De tijdelijke versoepeling t.a.v. de verzuimboetes komt per 1 januari 2021 te vervallen. Betaal je de loonbelasting of btw niet op tijd in januari 2021, dan zal de Belastingdienst de ‘normale’ boetes weer opleggen.

Verstrekken schone verklaring omtrent betalingsgedrag
Zolang de ondernemer vanaf 1 januari 2021 uitstel van betaling geniet en zich aan de lopende betalingsverplichtingen en aflossingsverplichtingen houdt, zal de Belastingdienst op verzoek een schone verklaring omtrent betalingsgedrag blijven afgeven gedurende de looptijd van de betalingsregeling.


Update 18-8-2020

Kun je als ondernemer niet op tijd betalen door de coronacrisis? Dan kun je nog tot 1 oktober 2020 bijzonder uitstel van betaling aanvragen (www.belastingdienst.nl/bijzonderuitstel). Vul het formulier in en geef aan om welke belastingen het gaat. Na deze aanvraag krijg je 3 maanden uitstel.
Je kunt ook je financieel adviseur vragen om het uitstel van betalen voor je aan te vragen.

 

 

Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo: Blok56.nl
Email: info@blok56.nl
Telefoon: +31 (0) 495 623 646
Scroll naar top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo, kan ik je ergens mee helpen?