PartnersInBedrijf | Administratiekantoor Weert

Compensatieregeling (TOGS): € 4.000 voor direct getroffen ondernemers. Update 29-4-2020.

Updates:

 

18-6-2020 Verkeerde SBI code. Wat nu?

Verkeerde SBI-Code wat nu?

 


Check uw SBI code a.h.v. uw KvK-nummer.

Vanaf 29 april 2020 kunnen ondernemers ook aanspraak maken op de TOGS-regeling met één van hun geregistreerde nevenactiviteiten. Tot nu toe kon dit alleen op basis van de hoofdactiviteit. Dit besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf de openstelling van deze regeling, en geldt dus voor iedereen die op 15 maart die nevencodes had geregistreerd.

Geef a.u.b. uw KvK nummer in


16-4-2020 Bedrijf aan huis

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de compensatie van € 4.000,– is dat je privé- en zakenadres verschillen, dus dat je geen bedrijf aan huis hebt. Voor horecabedrijven als restaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d. en cafés en voor ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties) mag het privéadres van jou als eigenaar/eigenaren gelijk zijn aan het vestigingsadres. Als horecaondernemer moet je dan verklaren tenminste één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.

Heb je een ambulante handel, dan is de kans aanwezig dat je jouw bedrijf niet vanuit een apart, ‘vaste vestiging’ uitoefent, maar dat wel je ambulante bedrijfsmiddelen voor hoge vaste kosten zorgen. Zo sta je als auto- en motorrijschoolhouder veelal op je huisadres geregistreerd, maar heb je wel  hoge kosten voor je lesvoertuig(en). Ook dan kom je voor de compensatieregeling in aanmerking als je die hoge vaste lasten hebt.

Toeleveranciers
Ook als toeleverancier kun je in aanmerking komen voor de € 4.000,– als je aan de voorwaarden voldoet. Daarnaast moet je omzetverlies worden veroorzaakt door tenminste een van de volgende voorwaarden:

  1. Tenminste 70% van je omzet komt normaal gesproken van ondernemers die vanwege de coronacrisis zijn geraakt door de overheidsmaatregelen. Deze ondernemers staan geregistreerd onder een code in tabel 1 van de SBI-codelijst op de website van RVO.nl.
  2. Tenminste 70% van je omzet komt normaal gesproken uit activiteiten die de overheid vanwege de coronacrisis verbiedt of afraadt.

16-4-2020 Zorgverlener

Als Zorgverlener kun je een tegemoetkoming krijgen van zorginkopers, de zogenaamde continuïteitsbijdrage. Maar verwacht je ondanks deze continuïteitsbijdrage een omzetverlies van € 4.000,– en heb je € 4.000,– of meer aan vaste lasten, dan kun je ook in aanmerking komen voor de compensatie van € 4.000,–. Je moet dan een kopie van de stukken uit je boekhouding van 2020 kunnen overleggen, waaruit blijkt wat de hoogte is van de tegemoetkomingen die je van zorginkopers hebt ontvangen.

Aanvragen vanaf ca. 22 april 2020

Je kunt de aanvraag voor de tegemoetkoming van € 4.000,– rond 22 april 2020 aanvragen bij de RVO.nl. Als je een bericht van RVO.nl wilt ontvangen dat het indienen van een aanvraag mogelijk is, dan kun je dat met een formulier op de website van RVO.nlaangeven (aanmelden update voor zorgondernemers).


16-4-2020 Recreatieonderneming | 

SBI code 55.20.1: verhuur van vakantiehuisjes en appartementen,  55.20.2: jeugdherbergen en vakantiekampen, 55.30 kampeerterreinen of 93.29.9: overige recreatie.


8-4-2020 Opschorten huur

Het kabinet heeft gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren, ondernemers in de detailhandel, brouwers en ondernemers in de horeca om te kijken hoe de pijn in de sector evenredig kan worden verdeeld.


8-4-2020: Vestigingsvereiste aangepast

Heb je een bedrijf aan huis dan kwam je niet in aanmerking. Dit is aangepast: heb je omvangrijke periodieke lasten dan kun je toch een beroep doen op de éénmalige gift. Dit moet je met een verklaring onderbouwen. Hierdoor kun je bijv. als manegehouder op eigen erf of een rijschoolhouder met meerdere lesauto’s, toch in aanmerking komen voor de gift.


8-4-2020: Uitbreiding lijst TOGS-regeling.

Bedrijven als food- en non-food winkels, markthandel, taxibedrijven, rijschoolhouders, verschillende reparatiebedrijven, verschillende groothandels, praktijken van fysiotherapeuten, verloskundigen, etc. Kijk op de website van RVO.nl of de SBI-code van jouw inschrijving er bij staat. Zo ja? Dan eenmalige gift van € 4.000.


7-4-2020: Kabinet pompt nog meer geld in ondernemers | Uitbreiding lijst

De regeling is flink uitgebreid: tattooshops, taxibedrijven, tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van horeca of evenementen kunnen nu ook aanspraak maken op de gift.


6-4-2020: de € 4.000 geldt per onderneming. Heb je bijv. een eenmanszaak met 3 vestigingen dan geldt toch maar eenmaal de tegemoetkoming.


1-4-2020: Bij de huidige lijst met bedrijfsactiviteiten die in aanmerking komen voor steun via de TOGS dreigen veel categorieën getroffen ondernemers niettemin toch buiten de boot te vallen, zegt ZZP Nederland. De eis van een bedrijfsvestiging buiten het woonadres roept bijvoorbeeld veel vragen op van ondernemers die boven de zaak wonen, zoals kappers of winkeliers. Ook ondernemers met een mobiele werkinrichting, zoals taxibedrijven en marktkooplui vragen zich nu af of ze wel in aanmerking komen. “Als je door de coronamaatregelen geen omzet meer hebt en je bedrijfskosten lopen door, dan moet je niet worden uitgesloten van deze steunmaatregel’, zegt Maarten Post, voorzitter stichting ZZP Nederland. Stichting ZZP Nederland heeft daarom per brief (pdf) de bewindslieden Wiebes en Keijzer dringend verzocht de verontruste geluiden uit het werkveld serieus te nemen en de regeling waar nodig aan te passen.

30-30-2020: Ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food zoals winkeliers kunnen de tegemoetkoming aanvragen. Dus: schade door noodgedwongen sluiting, inperking bijeenkomsten en/of negatief reisadvies buitenland. De lijst met branches kunt u zien via de snelkoppeling hieronder.  U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen, vanaf 27-3-2020 t/m 26-6-2020 17:00. Het is een éénmalige uitkering per onderneming, dus niet per ondernemer.  


Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Het gaat dan vnl. om bedrijven die dicht moesten van de overheid. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat deze bedrijven op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen tot 4.000 euro. Dit is een gift en dus belastingvrij! Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen. Het gaat in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken. Denk aan schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Bij bedrijven in deze sectoren kunnen misgelopen orders moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is.

RVO.nl voert de regeling uit.

Komt mijn bedrijf in aanmerking?

Zoektool

Voorwaarden

Aanvragen

 

Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo:Blok56.nl
Email:info@blok56.nl
Telefoon:+31 (0) 495 623 646
Scroll naar top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo, kan ik je ergens mee helpen?