WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans)

Handtekeningenplicht struikelblok bedrijven Per 1-1-2020 gaan werkgevers 5% méér ww-premie betalen voor werknemers met een tijdelijk contract.  Voor …

WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) Lees verder »