PartnersInBedrijf | Administratiekantoor Weert
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) Updates

 

Update 22-4-2020

Minister Koolmees heeft de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling verruimd.  Er kunnen meer bedrijven gebruik van maken.  Bedrijven die door de C-19 meer dan 20 procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Daarvoor gelden wel extra voorwaarden: deze concerns moeten afspraken maken met vakbonden over het behoud van werkgelegenheid en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen.


Update 22-4-2020

Er is (nog) geen rekening gehouden met seizoensarbeid. Het kabinet zoekt nog naar een uitvoerbare regeling.


Update 6-4-2020

Rekenhulp omzetverlies 20% aantonen. Aanvraag kan worden ingediend tot 31 mei 2020.


Update 3-4-2020

Vanaf maandag 6-4-20 om 09.00 kunnen de aanvragen worden ingediend.


Update 1-4-2020: In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie. En het kabinet vindt het daarnaast aan een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als over het geheel genomen geen sprake is van een forse omzetdaling.

Meer info 


Update 31-3-2020: Op maandag 6 april 2020 staat het loket open (naar alle verwachting)  om een aanvraag in te dienen.  Loket NOW


Voorschot kan ontvangen worden via UWV. Het UWV zal wel een register publiceren omdat het een subsidie betreft van publieke gelden. Op 6 april 2020 zou de regeling starten. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.Op dit moment kun je nog geen NOW-aanvraag indienen, daar wordt hard aan gewerkt. Uiteindelijk gaat de aanvraag via het UWV. Wel is duidelijk dat omzetverlies vanaf 1 maart 2020  in aanmerking komt voor deze noodmaatregel. Aanvragen kan tot 1 juni 2020.

Voorwaarden:

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies. In eerste instantie is een inschatting voldoende;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen extra voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitwerkt:
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

 

Bepalen loonsom

Het UWV gebruikt de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst om de loonsom te bepalen. Het UWV neemt hiervoor het zogenaamde ‘sociale verzekeringsloon’. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Aan het loon zit een maximum per werknemer van € 9.538,– per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5% van de werkenden valt onder dit maximum.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst. Ligt de loonsom in maart-april-mei lager dan wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% over het bedrag waarmee de loonsom is gedaald.

Flexibel contract telt ook! 

De regeling geldt voor de loonkosten van werknemers met een vast én flexibel contract. Dus ook voor loonkosten van werknemers voor wie u geen loondoorbetalingsplicht heeft en die niet aan het werk zijn. Bijvoorbeeld werknemers met een oproep- of nul-urencontract. Ook deze werknemers kunt u dus doorbetalen. Want in de loonsom die wij gebruiken voor de berekening zitten ook de kosten voor deze werknemers. Betaal werknemers met een flexibel contract het loon dat u in januari 2020 (of november 2019) heeft betaald.

Let op: opdrachtgevers krijgen de tegemoetkoming niet voor uitzendkrachten, omdat zij niet op de loonlijst staan. Maar uitzendbedrijven kunnen wel zelf een aanvraag doen.

 

Meer informatie vind je op

Corona Maatregelen

Ondernemersplein.

Loket NOW

Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo:Blok56.nl
Email:info@blok56.nl
Telefoon:+31 (0) 495 623 646
Scroll naar top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo, kan ik je ergens mee helpen?